♦ Lustrum Dichterscollectief

We vieren op zaterdag 28 september ons eerste lustrum in de Bibliotheek 
Hengelo. Het valt samen met het 100-jarige jubileumfestival van de bieb zelf. 
Dit alles in een feestelijke setting op de voor ons vertrouwde locatie.

We hebben zowel om 12.30 uur als om 15.00 uur podiumoptredens.
Met medewerking van Hettie Franken – stadsdichter Hengelo,
Dick Schlüter – provinciedichter Overijssel 2011-2013,
Wibo Kosters – provinciedichter Overijssel 2019 en

natuurlijk optredens van onszelf.

De nieuwe dichtbundel van Isis Zengerink, ‘Maak me als was’, verschijnt ter
gelegenheid van dit lustrum, aangereikt door bibliotheekdirecteur René Siteur.
En dat is nog niet alles. Wij worden met ons allen vol vuur toegezongen
door de Leedzangers, het welbekende koor uit Hengelo.

Programma 28 september 

Eerste optreden: 12.30 – 13.30 uur

Opening                                                       Marieke
Gedichten                                                    Dick Schlüter – voormalig provinciedichter 
Muziek                                                         De Leedzangers
Uitreiking nieuwe dichtbundel                      René Siteur – directeur bibliotheek
van Isis ‘Maak me als was’
Afronding                                                     Marieke

Tweede optreden: 15.00 – 16.00 uur
Opening                                                       Isis
Gedichten                                                    Hettie Franken – stadsdichter Hengelo
Voordrachten                                               Wibo Kosters – huidige provinciedichter
(Wibo Kosters is een van de vier dichters van het Overijssels Dichtersgilde. Hij zal dat in het begin van zij eerste set toelichten)
Muziek                                                         De Leedzangers
Voordrachten                                               Wibo Kosters
Gedichten van DC                                       Ingrid, Jans, Isis en Marieke
Afsluiting                                                      Isis

De Leedzangers