Feestelijke viering van ons eerste
LUSTRUM
op zaterdag 28 september 2019
in de Bibliotheek Hengelo

Podiumoptredens om 12.30 uur en 15.00 uur
met medewerking van
Hettie Franken, Stadsdichter Hengelo
Dick Schlüter, Provinciedichter van Overijssel 2011-2013
Voordracht van eigen gedichten Dichterscollectief

Uitreiking nieuwe dichtbundel van Isis Zengerink
‘Maak me als was’
door René Siteur, directeur bibliotheek
en meerdere verrassingen
alles in muzikale sferen

U kunt ons eerst ontmoeten op
zondag 1 september tussen 12.00 en 16.00 uur
in de Bibliotheek Hengelo bij de opening en viering van hun feestmaand
t.g.v. het 100-jarig bestaan bieb Hengelo

 

Poëzie in de lunchpauze

Voordrachten door het Dichterscollectief, een gastdichter die eigen werk laat horen en enkele dichters in ‘zandlopertijd’ – aankomend talent – krijgen een podium.
Het geheel wordt muzikaal omlijst.

Eerste maandag van de maand van 12.30 – 13.30 uur (vanaf november 2019)
Plaats: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34, 7551 HV Hengelo
Opgave: niet nodig
Entree: vrije gift

Dichters in de Huiskamer

Op 10 oktober 2019 bij familie S. Groenen, Koolzaad 16, 7623 HA Borne

De huiskamerbijeenkomsten bieden gelegenheid om eigen gedichten of werk van andere dichters voor te dragen.
Neem uw lievelingsgedichten mee en voel u vrij om ze voor te lezen.
U kunt op deze avonden van poëzie genieten in een ontspannen sfeer.

De voordrachten zijn van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Bijdrage: € 5,– Graag aanmelden: Tel.nr. 074-2663109