Optreden 1 september Tussen 12.00 – 16.00 uur.

Zaterdag 1 september kun u ons ontmoeten tijdens het 100-jarig bestaan van de Bibliotheek Hengelo.
Wij presenteren ons als Bewegende Poëten tijdens de officiële opening van de festiviteiten.

 

♦ Lustrum Dichterscollectief

We vieren op zaterdag 28 september ons eerste lustrum in de Bibliotheek 
Hengelo. Het valt samen met het 100-jarige jubileumfestival van de bieb zelf. 
Dit alles in een feestelijke setting op de voor ons vertrouwde locatie.

We hebben zowel om 12.30 uur als om 15.00 uur podiumoptredens.
Met medewerking van Hettie Franken – stadsdichter Hengelo, Dick Schlüter –  
provinciedichter Overijssel 2011-2013, Wibo Kosters – provinciedichter Overijssel 2019 en
natuurlijk optredens van onszelf.

De nieuwe dichtbundel van Isis Zengerink, ‘Maak me als was’, verschijnt ter
gelegenheid van dit lustrum, aangereikt door bibliotheekdirecteur René Siteur.
En dat is nog niet alles. Wij worden met ons allen vol vuur toegezongen
door de Leedzangers, het welbekende koor uit Hengelo.

Programma 28 september 

Eerste optreden: 12.30 – 13.30 uur

Opening                                                       Marieke
Gedichten                                                    Dick Schlüter – voormalig provinciedichter 
Muziek                                                         De Leedzangers
Uitreiking nieuwe dichtbundel                      René Siteur – directeur bibliotheek
van Isis ‘Maak me als was’.
Afronding                                                     Marieke

Tweede optreden: 15.00 – 16.00 uur
Opening                                                       Isis
Gedichten                                                    Hettie Franken – stadsdichter Hengelo
Voordrachten                                               Wibo Kosters – huidige provinciedichter
Muziek                                                         De Leedzangers
Voordrachten                                               Wibo Kosters
Gedichten van DC                                      Ingrid, Jans, Isis en Marieke
Afsluiting                                                     Isis

De Leedzangers

 

Poëzie in de lunchpauze

Voordrachten door het Dichterscollectief, een gastdichter die eigen werk laat horen en enkele dichters in ‘zandlopertijd’ – aankomend talent – krijgen een podium.
Het geheel wordt muzikaal omlijst.

Maandagmiddag 4 november van 12.30 uur – 13.30 uur
Maandagmiddag 2 december van 12.30 uur – 13.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34, 7551 HV Hengelo
Opgave: niet nodig
Entree: vrije gift

Dichters in de Huiskamer

Op 10 oktober 2019 bij familie S. Groenen, Koolzaad 16, 7623 HA Borne

De huiskamerbijeenkomsten bieden gelegenheid om eigen gedichten of werk van andere dichters voor te dragen.
Neem uw lievelingsgedichten mee en voel u vrij om ze voor te lezen.
U kunt op deze avonden van poëzie genieten in een ontspannen sfeer.

De voordrachten zijn van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Bijdrage: € 5,– Graag aanmelden: Tel.nr. 074-2663109