Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier kunt u het AVG-reglement document openen