Bestuur Stichting Dichterscollectief Niet Zwichten Maar Dichten 

Ine Uitslag, voorzitter
uitslag.ine@gmail.com

Cato van der Bij, secretaris
cvanderbij@planet.nl

Jan Weernink, penningmeester
janweernink@ziggo.nl

Isis Zengerink, bestuurslid
izengerink@kpnplanet.nl