Hans Hoes, voorzitter

Cato van der Bij, secretaris

Jan Weernink, penningmeester