De Stichting heeft als doel de dichtkunst voor het voetlicht te brengen om een sterker poëtisch geluid te laten horen en daarmee het culturele klimaat te versterken.

Met een gift maakt u het ons mogelijk de doelstelling van de stichting een actuele invulling te geven.
IBAN: NL45 RABO 0302 7903 06
t.n.v. Stichting Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten.

Alvast hartelijk dank!

Stichting Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten is een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).