Stichting Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten
Roosjespeer 5
7623 KG Borne
www.dichterscollectiefhengelo.nl
E: info@dichterscollectiefhengelo.nl

KvK   : 629 045 74
IBAN : NL54 RABO 0302 7903 06